ATUALNOŚCI Z NASZEJ BRANŻY

piątek, 02 sierpnia 2019 / Opublikowano w Gryf

Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę serwera.
Termin składania ofert do dnia 14.08.2019 r.

Szczegóły w załączniku do ogłoszenia.

Załącznik nr 1

piątek, 08 czerwca 2018 / Opublikowano w Gryf
piątek, 15 września 2017 / Opublikowano w Gryf

Pełnomocnik Wspólnika Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2017 – 2018 .
Termin składania ofert do dnia 6 października 2017 r. do godz. 10.00.

Załącznik nr 1

poniedziałek, 04 września 2017 / Opublikowano w Gryf

Centrum Logistyczne Gryf sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji pn.
Przygotowanie założeń techniczno-ekonomicznych oraz programowo przestrzennych stanowiących założenia planu funkcjonalno – użytkowego obejmujących określenie warunków wykonalności dla inwestycji budowy chłodni składowej nr 2 Centrum Logistycznego Gryf.

1. Czas składania ofert 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
2. Oferty winny być składane w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Budowa Chłodni składowej nr 2 – założenia”.
3. Oferty należy składać w sekretariacie przedsiębiorstwa pokój 22, II piętro .
4. Termin realizacji zadania – 2 miesiące od daty podpisania umowy zlecenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w dowolnej chwili bez podania przyczyny.

Wytyczne do opracowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

Załącznik nr 1

GÓRA