ATUALNOŚCI Z NASZEJ BRANŻY

poniedziałek, 04 września 2017 / Opublikowano w Gryf

Centrum Logistyczne Gryf sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji pn.
Przygotowanie założeń techniczno-ekonomicznych oraz programowo przestrzennych stanowiących założenia planu funkcjonalno – użytkowego obejmujących określenie warunków wykonalności dla inwestycji budowy chłodni składowej nr 2 Centrum Logistycznego Gryf.

1. Czas składania ofert 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
2. Oferty winny być składane w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Budowa Chłodni składowej nr 2 – założenia”.
3. Oferty należy składać w sekretariacie przedsiębiorstwa pokój 22, II piętro .
4. Termin realizacji zadania – 2 miesiące od daty podpisania umowy zlecenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w dowolnej chwili bez podania przyczyny.

Wytyczne do opracowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

Załącznik nr 1

czwartek, 03 sierpnia 2017 / Opublikowano w Bez kategorii, Gryf

Z dniem 30.06.2017 r. powołany został nowy Prezes Zarządu Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o.o. Pan Jerzy Dyrdał.

środa, 22 lutego 2017 / Opublikowano w Gryf

Pełnomocnik Wspólnika Centrum Logistyczne GRYF  Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu.  Pisemne zgłoszenie kandydatów należy składać w siedzibie Spółki do dnia 13 marca 2017 r. do godz. 12.00.

Szczegóły do ogłoszenia w załączniku.

Załącznik nr 1

piątek, 27 stycznia 2017 / Opublikowano w Bez kategorii, Gryf

Szanowni Państwo,
uprzejmie zawiadamiamy, iż z dniem 24.01.2017 r. zmianie uległa nazwa Spółki z:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe  „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.
na:
Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy, że zmianie uległa jedynie nazwa firmy. Spółka zachowuje pozostałe dane w tym NIP 8510204964, REGON 810036821, KRS 0000070356.
W związku z powyższym, prosimy o używanie nowej nazwy Spółki na wszelkich dokumentach kierowanych do Spółki.
Pragniemy zaznaczyć, że dokonane zmiany w żaden sposób nie wpływają na obowiązywanie zawartych z Państwem umów oraz na zakres świadczonych przez nas usług.
załącznik:
KRS Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o.

GÓRA