ATUALNOŚCI Z NASZEJ BRANŻY

wtorek, 20 sierpnia 2019 / Opublikowano w Gryf

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o.o. do zakupu serwera stwierdza, że po zbadaniu i ocenie ofert złożonych przez trzech Oferentów dokonała wyboru wykonawcy zamówienia. Jako najkorzystniejszą oceniono ofertę firmy Sygnite spółka akcyjna.
Kryterium wyboru oferty była cena (70%) oraz zakres gwarancji (30%).
Komunikat został ogłoszony w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.chlodniagryf.pl

Marek Kaleta – Prokurent
Sławomir Machowicz – Prokurent

piątek, 02 sierpnia 2019 / Opublikowano w Gryf

Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę serwera.
Termin składania ofert do dnia 14.08.2019 r.

Szczegóły w załączniku do ogłoszenia.

Załącznik nr 1

piątek, 08 czerwca 2018 / Opublikowano w Gryf
piątek, 15 września 2017 / Opublikowano w Gryf

Pełnomocnik Wspólnika Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2017 – 2018 .
Termin składania ofert do dnia 6 października 2017 r. do godz. 10.00.

Załącznik nr 1

GÓRA