19 KWIETNIA 1957 r. – 19 KWIETNIA 2017 r.

60 LAT TRADYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA POŁOWÓW DALEKOMORSKICH i USŁUG RYBACKICH "GRYF"

60 lat tradycji Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Gryf", który zachował ciągłość w postaci istniejących dzisiaj dwóch Spółek Skarbu Państwa: Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o. o. oraz „Gryf Nieruchomości” Sp. z o.o.

W 60 letniej historii Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Gryf " w głównej mierze zajmowało się połowami dalekomorskimi, przetwórstwem rybnym jak również świadczyło usługi chłodnicze w zakresie magazynowania oraz przeładunku towarów.

Swoje początki w branży rybnej firma rozpoczęła 19 kwietnia 1957 r., kiedy to Ministerstwo Żeglugi utworzyło pierwsze w historii miasta Szczecin Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Gryf (PPDiUR "Gryf"). Przedsiębiorstwo stało się prekursorem w dziedzinie rybołówstwa dalekomorskiego oraz wprowadziło na rynek wiele znanych i uznanych produktów spożywczych na bazie ryb, w tym popularny do dziś „paprykarz szczeciński”. Przez lata firma rozwijała swoją działalność, stając się ważnym elementem w sektorze gospodarki morskiej i przetwórstwa rybnego w regionie.

Na skutek stale zmieniających się trendów w gospodarce morskiej w roku 1991 Przedsiębiorstwo zostało podzielone na trzy odrębne podmioty Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Gryf, Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Gryfryb, oraz PPU PORT RYBACKI GRYF. Zajmowały się one oddzielnie; połowami dalekomorskimi, przetwórstwem rybnym oraz obsługą portową. Jedyną firmą jaka zachowała się po transformacji było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF”.

W 2001 roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” zostało przekształcone przez Ministra Skarbu Państwa w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z początkiem swojej działalności Spółka koncentrowała się na świadczeniu usług chłodni składowych, usług przeładunkowych oraz usług dzierżawy posiadanych powierzchni placów i magazynów portowych. Wraz z rozwojem działalności, Spółka rozpoczęła świadczenie usług dzierżawy posiadanych powierzchni biurowo-magazynowych.

Pod koniec roku 2014 został dokonany podział Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o. i z wydzielonego majątku powstała Spółka „Gryf Nieruchomości” Sp. z o.o., która w głównej mierze zajmuje się działalnością związaną z zarządzaniem i wynajmem nieruchomości. Z Podstawową działalnością Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o. pozostaje działalność chłodni składowych. Dodatkowo korzystając z posiadanej infrastruktury, Spółka prowadzi działalność portową, wynajmuje niewykorzystywane place składowe oraz wolną powierzchnię biurową.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowego „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o. analizując kierunki rozwoju Spółki i otoczenie gospodarcze, w którym funkcjonuje, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Kontrahentów poszerzyła zakres świadczonych usług o działalność logistyczną, spedycyjną oraz agencję celną. W 2017 roku Spółka dokonała zmiany nazwy handlowej na Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o., identyfikując tym samym zakres świadczonych usług z nazwą firmy.

Istnienie na rynku krajowym jak i zagranicznym dwóch Spółek Skarbu Państwa : Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o. o. oraz „Gryf Nieruchomości” Sp. z o.o. nie byłoby możliwe bez zaangażowania zatrudnionych pracowników oraz wielu ich wyrzeczeń na jakie musieli ponieść przez lata napotykając na różne zawirowania w historii Spółek.

Życzę z okazji tego jubileuszu, dalszego rozwoju obu Spółek oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym dla wszystkich pracowników i ich rodzin.

GÓRA