ATUALNOŚCI Z NASZEJ BRANŻY

poniedziałek, 20 grudnia 2021 / Opublikowano w Gryf

Uprzejmie informujemy, iż  Pełnomocnik Wspólnika Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie dokonał, decyzją nr 6/2021 z dnia 17.12.2021 r., wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2021,2022 i 2023 oraz sporządzenia sprawozdań z badań.

Treść decyzji w załączeniu.

czwartek, 25 listopada 2021 / Opublikowano w Gryf

Pełnomocnik Wspólnika Centrum Logistycznego Gryf Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2021, 2022, 2023.

Termin składania ofert do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 10.00.

Załącznik nr 1

poniedziałek, 02 sierpnia 2021 / Opublikowano w Gryf

Zamawiający – Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie uprzejmie informuje, iż dla realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chłodni Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o. o. w Szczecinie, dz. 1/2, 2/7 Obręb 1083 Śródmieście, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obręb 1084 Śródmieście” została wybrana oferta złożona przez:

Nazwa firmy: MTECH MACIEJ ZIELIŃSKI, ul. Leśna 11, 72-003 Wołczkowo

Znak sprawy: P/25/04/2021/FW

poniedziałek, 10 maja 2021 / Opublikowano w Gryf

Zamawiający – Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie informuje, iż dla realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chłodni Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o. o. w Szczecinie, dz. 1/2, 2/7 Obręb 1083 Śródmieście, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obręb 1084 Śródmieście” wpłynęły następujące oferty:

 

  1. Nazwa firmy: MTECH MACIEJ ZIELIŃSKI, ul. Leśna 11, 72-003 Wołczkowo

– Cena brutto: 2 477 220,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100)

– Okres gwarancji producenta na instalacje i urządzenia fotowoltaiczne (ogniwa fotowoltaiczne): 180 miesięcy

– Okres gwarancji gwarancja producenta na urządzenia – inwertery: 180 miesięcy

 

Znak sprawy: P/25/04/2021/FW

GÓRA