ATUALNOŚCI Z NASZEJ BRANŻY

poniedziałek, 02 sierpnia 2021 / Opublikowano w Gryf

Zamawiający – Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie uprzejmie informuje, iż dla realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chłodni Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o. o. w Szczecinie, dz. 1/2, 2/7 Obręb 1083 Śródmieście, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obręb 1084 Śródmieście” została wybrana oferta złożona przez:

Nazwa firmy: MTECH MACIEJ ZIELIŃSKI, ul. Leśna 11, 72-003 Wołczkowo

Znak sprawy: P/25/04/2021/FW

poniedziałek, 10 maja 2021 / Opublikowano w Gryf

Zamawiający – Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie informuje, iż dla realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chłodni Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o. o. w Szczecinie, dz. 1/2, 2/7 Obręb 1083 Śródmieście, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obręb 1084 Śródmieście” wpłynęły następujące oferty:

 

  1. Nazwa firmy: MTECH MACIEJ ZIELIŃSKI, ul. Leśna 11, 72-003 Wołczkowo

– Cena brutto: 2 477 220,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100)

– Okres gwarancji producenta na instalacje i urządzenia fotowoltaiczne (ogniwa fotowoltaiczne): 180 miesięcy

– Okres gwarancji gwarancja producenta na urządzenia – inwertery: 180 miesięcy

 

Znak sprawy: P/25/04/2021/FW

poniedziałek, 10 maja 2021 / Opublikowano w Gryf

Zamawiający – Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przeznaczył na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chłodni Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o. o. w Szczecinie, dz. 1/2, 2/7 Obręb 1083 Śródmieście, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obręb 1084 Śródmieście”

 

kwotę brutto: 2 677 708,77 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiem złotych 77/100)

 

 

Znak sprawy: P/25/04/2021/FW

czwartek, 22 kwietnia 2021 / Opublikowano w Gryf

Zamawiający – Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chłodni  Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o. o. w Szczecinie, dz. 1/2, 2/7 Obręb 1083 Śródmieście, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obręb 1084 Śródmieście”

Termin składania ofert upływa z dniem 10.05.2021 r. godz. 12.00

Znak sprawy: P/25/04/2021/FW

Szczegółowe warunki postępowania ofertowego zawarte są w poniższych dokumentach:

CL GRYF_SIWZ_TOM I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

CL GRYF_SIWZ_TOM II – FORMULARZE

CL GRYF_SIWZ_TOM III – WZÓR UMOWY

CL GRYF_SIWZ_TOM IV – DOKUMENTACJA TECHNICZNA CZ. 01

CL GRYF_SIWZ_TOM IV – DOKUMENTACJA TECHNICZNA CZ. 02

CL GRYF_SIWZ_TOM IV – DOKUMENTACJA TECHNICZNA CZ. 03

CL GRYF_SIWZ_TOM IV – DOKUMENTACJA TECHNICZNA CZ. 04

CL GRYF_SIWZ_TOM IV – DOKUMENTACJA TECHNICZNA CZ. 05

GÓRA