ATUALNOŚCI Z NASZEJ BRANŻY

czwartek, 25 listopada 2021 / Opublikowano w Gryf

Pełnomocnik Wspólnika Centrum Logistycznego Gryf Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2021, 2022, 2023.

Termin składania ofert do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 10.00.

Załącznik nr 1

poniedziałek, 02 sierpnia 2021 / Opublikowano w Gryf

Zamawiający – Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie uprzejmie informuje, iż dla realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chłodni Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o. o. w Szczecinie, dz. 1/2, 2/7 Obręb 1083 Śródmieście, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obręb 1084 Śródmieście” została wybrana oferta złożona przez:

Nazwa firmy: MTECH MACIEJ ZIELIŃSKI, ul. Leśna 11, 72-003 Wołczkowo

Znak sprawy: P/25/04/2021/FW

poniedziałek, 10 maja 2021 / Opublikowano w Gryf

Zamawiający – Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie informuje, iż dla realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chłodni Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o. o. w Szczecinie, dz. 1/2, 2/7 Obręb 1083 Śródmieście, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obręb 1084 Śródmieście” wpłynęły następujące oferty:

 

  1. Nazwa firmy: MTECH MACIEJ ZIELIŃSKI, ul. Leśna 11, 72-003 Wołczkowo

– Cena brutto: 2 477 220,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100)

– Okres gwarancji producenta na instalacje i urządzenia fotowoltaiczne (ogniwa fotowoltaiczne): 180 miesięcy

– Okres gwarancji gwarancja producenta na urządzenia – inwertery: 180 miesięcy

 

Znak sprawy: P/25/04/2021/FW

poniedziałek, 10 maja 2021 / Opublikowano w Gryf

Zamawiający – Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przeznaczył na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chłodni Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o. o. w Szczecinie, dz. 1/2, 2/7 Obręb 1083 Śródmieście, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obręb 1084 Śródmieście”

 

kwotę brutto: 2 677 708,77 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiem złotych 77/100)

 

 

Znak sprawy: P/25/04/2021/FW

GÓRA