PPU "PORT RYBACKI GRYF" SP. Z O.O.

PPU "PORT RYBACKI GRYF" SP. Z O.O. w ramach obsługi logistyczno-spedycyjnej oferuje optymalne organizowanie prac przeładunkowych, świadczenia usługi spedycji portowej, pośrednictwo przy transporcie towarów oraz obsługę celną.

PPU "PORT RYBACKI GRYF" SP. Z O.O. oferuje składowanie mrożonych produktów pochodzenia morskiego. Podczas procesu magazynowania towaru wykorzystywane są rozwiązania najnowszej generacji w branży magazynowej.

PPU "PORT RYBACKI GRYF" SP. Z O.O. w ramach obsługi celnej oferuje reprezentowanie Klientów Spółki przed organami celnymi oraz podatkowymi w sprawach związanych z obrotem towarów
z zagranicą przy zachowaniu wszelkich standardów.

STRATEGIA I ZDEFINIOWANE CELE

ZAUFANIE I WIARYGODNOŚĆ

Regionalny lider w zakresie magazynowania oraz nowoczesnej spedycji i logistyki produktów pochodzenia morskiego.

Paweł StępieńPrezes Zarządu

PPU "PORT RYBACKI GRYF" SP. Z O.O. to nowoczesne i konkurencyjne centrum spedycyjne, logistyczne oraz magazynowania morskich produktów mrożonych, dbające o stałe umacnianie swojej pozycji rynkowej poprzez elastycznie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku i stałe polepszanie jakość świadczonych usług.

Efektywność oparta
na standardach

Mając na celu zapewnienie wysokich standardów świadczonych usług, PPU "PORT RYBACKI GRYF" SP. Z O.O. wdrożyło i uzyskało certyfikację systemów zarządzania jakością takich jak: IFS Logistics, ISO22000, ISO9001, ASC oraz MSC.

PPU "PORT RYBACKI GRYF" SP. Z O.O. posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP wraz z dobrymi praktykami GMP oraz GHP.  Dodatkowo jest w trakcie wdrażania systemu bezpieczeństwa ISO27001.

Rozwiązania
najnowszej generacji

w branży magazynowej

SPRAWNE ZARZĄDZANIE

GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ

OD PRZYJĘCIA TOWARU

PPU "PORT RYBACKI GRYF" SP. Z O.O. oferuje szybką oraz sprawną obsługę przyjęcia towaru wykorzystując przy tym nowoczesne rozwiązania informatyczne.

PRZEZ MAGAZYNOWANIE

PPU "PORT RYBACKI GRYF" SP. Z O.O. oferuje najnowocześniejsze w regionie chłodnie składowe o pojemności 13 000 ton usytuowane w porcie Szczecin.

PO WYDANIE/DOSTAWĘ TOWARU

PPU "PORT RYBACKI GRYF" SP. Z O.O. oferuje obsługę przeładunkową, przystosowaną do indywidualnych potrzeb Klientów.

SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG

Zapraszamy do kontaktu, a z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania!

AKTUALNOŚCI

17 stycznia 2017

Uwaga!!! Zmiana terminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu z dnia 16.01.2017 r.

Pełnomocnik Wspólnika Spółki Przedsiębiorstwo
16 stycznia 2017

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Pełnomocnik Wspólnika Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne
25 sierpnia 2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – BIEGŁY REWIDENT ZA ROK 2016

Pełnomocnik Wspólnika Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zaprasza podmioty

PPU "PORT RYBACKI GRYF" SP. Z O.O.

Tel:
Fax:

Email:
Web: www.clgryf.pl

ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin

PPU "PORT RYBACKI GRYF" SP. Z O.O.

ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
Tel:
Fax:
Email:

GÓRA