Agencja Celna

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. w ramach obsługi spedycyjnej oferuje optymalne organizowanie prac przeładunkowych, świadczenia usługi spedycji portowej, pośrednictwo w transporcie towarów oraz obsługę celną.

Chłodnia

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. oferuje składowanie mrożonych produktów pochodzenia morskiego. Do magazynowania towaru wykorzystywane są rozwiązania najnowszej generacji w branży magazynowej, nowoczesny sprzęt transportu bliskiego oraz dźwigi portowe.

Specycja

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. w ramach obsługi spedycyjnej oferuje optymalne organizowanie prac przeładunkowych, świadczenia usługi spedycji portowej, pośrednictwo w transporcie towarów oraz obsługę celną.

previous arrow
next arrow
Slider
 

AKTUALNA POGODA NA

NABRZEŻU BUŁGARSKIM

Regularnie badamy warunki atmosferyczne panujące w pobliżu Chłodni Gryf. Sprawdź kierunek i siłę wiatru oraz temperaturę powietrza na Nabrzeżu Bułgarskim. Aktualizacja danych pogodowych następuje co 5 minut.

Prędkość wiatru
Kierunek wiatru
Temperatura zewnętrzna

Centrum Logistyczne Gryf  Sp. z o.o.

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. w ramach obsługi spedycyjnej oferuje optymalne organizowanie prac przeładunkowych, świadczenia usługi spedycji portowej, pośrednictwo przy transporcie towarów oraz obsługę celną.

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. oferuje składowanie mrożonych produktów pochodzenia morskiego. Podczas procesu magazynowania towaru wykorzystywane są rozwiązania najnowszej generacji w branży magazynowej.

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. w ramach obsługi celnej oferuje reprezentowanie Klientów Spółki przed organami celnymi oraz podatkowymi w sprawach związanych z obrotem towarów
z zagranicą przy zachowaniu wszelkich standardów.

STRATEGIA I ZDEFINIOWANE CELE

ZAUFANIE I WIARYGODNOŚĆ

Regionalny lider w zakresie magazynowania oraz nowoczesnej spedycji i logistyki produktów pochodzenia morskiego.

Prezes Zarządu

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. to nowoczesne i konkurencyjne centrum spedycyjne, logistyczne oraz magazynowania morskich produktów mrożonych, dbające o stałe umacnianie swojej pozycji rynkowej poprzez elastycznie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku i stałe polepszanie jakość świadczonych usług.

Efektywność oparta
na standardach

Mając na celu zapewnienie wysokich standardów świadczonych usług, Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. wdrożyło i uzyskało certyfikację systemów zarządzania jakością takich jak: IFS Logistics, ASC oraz MSC.

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP wraz z dobrymi praktykami GMP oraz GHP. Dodatkowo wdrożono system bezpieczeństwa ISO27001.

Rozwiązania
najnowszej generacji

w branży magazynowej

SPRAWNE ZARZĄDZANIE

GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ

OD PRZYJĘCIA TOWARU

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. oferuje szybką oraz sprawną obsługę przyjęcia towaru wykorzystując przy tym nowoczesne rozwiązania informatyczne.

PRZEZ MAGAZYNOWANIE

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. oferuje najnowocześniejsze w regionie chłodnie składowe o pojemności 13 000 ton usytuowane w porcie Szczecin.

PO WYDANIE/DOSTAWĘ TOWARU

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. oferuje obsługę przeładunkową, przystosowaną do indywidualnych potrzeb Klientów.

SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG

Zapraszamy do kontaktu, a z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania!

AKTUALNOŚCI

30 lipca 2020

Powołano nowego Prezesa Zarządu

Z dniem 26.06.2020 r. powołany został na VIII kadencję Prezes Zarządu Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o.o. Pan Jerzy Dyrdał.
22 maja 2020

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Pełnomocnik Wspólnika Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu. Pisemne zgłoszenie kandydatów należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 08 czerwca 2020 r. do godz. 12.00. w siedzibie Spółki przy ulicy Władysława VI, 70-651 Szczecin, w sekretariacie Prezesa Zarządu. Szczegóły do ogłoszenia w załączniku. Załącznik nr 1
14 lutego 2020

Zaproszenie do składania ofert – wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej

Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława IV 1; 70-651 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 70356, posiadającą: NIP: 851-020-49-64, REGON: 810036821, kapitał zakładowy w wysokości 5 650 000,00 złotych zaprasza do złożenia oferty

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o.

Tel: (+48) 91 81 01 200
 

Email:
Web: www.clgryf.pl

ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
Tel:
Email:

GÓRA