Centrum Logistyczne Gryf  Sp. z o.o.

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. w ramach obsługi logistyczno-spedycyjnej oferuje optymalne organizowanie prac przeładunkowych, świadczenia usługi spedycji portowej, pośrednictwo przy transporcie towarów oraz obsługę celną.

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. oferuje składowanie mrożonych produktów pochodzenia morskiego. Podczas procesu magazynowania towaru wykorzystywane są rozwiązania najnowszej generacji w branży magazynowej.

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. w ramach obsługi celnej oferuje reprezentowanie Klientów Spółki przed organami celnymi oraz podatkowymi w sprawach związanych z obrotem towarów
z zagranicą przy zachowaniu wszelkich standardów.

STRATEGIA I ZDEFINIOWANE CELE

ZAUFANIE I WIARYGODNOŚĆ

Regionalny lider w zakresie magazynowania oraz nowoczesnej spedycji i logistyki produktów pochodzenia morskiego.

Prezes Zarządu

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. to nowoczesne i konkurencyjne centrum spedycyjne, logistyczne oraz magazynowania morskich produktów mrożonych, dbające o stałe umacnianie swojej pozycji rynkowej poprzez elastycznie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku i stałe polepszanie jakość świadczonych usług.

Efektywność oparta
na standardach

Mając na celu zapewnienie wysokich standardów świadczonych usług, Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. wdrożyło i uzyskało certyfikację systemów zarządzania jakością takich jak: IFS Logistics, ISO22000, ISO9001, ASC oraz MSC.

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP wraz z dobrymi praktykami GMP oraz GHP.  Dodatkowo jest w trakcie wdrażania systemu bezpieczeństwa ISO27001.

Rozwiązania
najnowszej generacji

w branży magazynowej

SPRAWNE ZARZĄDZANIE

GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ

OD PRZYJĘCIA TOWARU

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. oferuje szybką oraz sprawną obsługę przyjęcia towaru wykorzystując przy tym nowoczesne rozwiązania informatyczne.

PRZEZ MAGAZYNOWANIE

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. oferuje najnowocześniejsze w regionie chłodnie składowe o pojemności 13 000 ton usytuowane w porcie Szczecin.

PO WYDANIE/DOSTAWĘ TOWARU

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. oferuje obsługę przeładunkową, przystosowaną do indywidualnych potrzeb Klientów.

SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG

Zapraszamy do kontaktu, a z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania!

AKTUALNOŚCI

03 sierpnia 2017

Powołano nowego Prezesa Zarządu

Z dniem 30.06.2017 r. powołany został nowy Prezes Zarządu Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o.o. Pan Jerzy Dyrdał.
22 lutego 2017

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Pełnomocnik Wspólnika Centrum Logistyczne GRYF  Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu.  Pisemne zgłoszenie kandydatów należy składać w siedzibie Spółki do dnia 13 marca 2017 r. do godz. 12.00. Szczegóły do ogłoszenia w załączniku. Załącznik nr 1
27 stycznia 2017

Zmiana nazwy Spółki

Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiamy, iż z dniem 24.01.2017 r. zmianie uległa nazwa Spółki z: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe  „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o. na: Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. Jednocześnie informujemy, że zmianie uległa jedynie nazwa firmy. Spółka zachowuje pozostałe dane w tym NIP 8510204964, REGON 810036821, KRS 0000070356. W związku z powyższym, prosimy

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o.

Tel:
Fax:

Email:
Web: www.clgryf.pl

ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
Tel:
Fax:
Email:

GÓRA